RC waarde vloerverwarming

Wanneer je er voor hebt gekozen om gebruik te maken van een systeem met vloerverwarming in huis spreekt het voor zich dat je er graag alles aan zal willen doen om de verwarming zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Veel mensen willen graag kunnen genieten van de unieke voordelen die vloerverwarming met zich meebrengt, maar houden niet of onvoldoende rekening met de materialen die worden toegepast in combinatie met de vloerverwarming. Wanneer je een bepaalde vloer gaat leggen is het bijvoorbeeld altijd interessant om even stil te blijven staan bij de zogenaamde RC waarde. Deze waarde heeft namelijk een zeer grote impact op de efficiëntie waarmee je systeem met vloerverwarming zal kunnen functioneren.

Vloerverwarming

Wat is de RC waarde precies?

Wanneer we het hebben over de RC waarde bij het gebruik van een systeem met vloerverwarming denken veel mensen al snel aan iets negatiefs. Toch hoeft de RC waarde niet noodzakelijk een slecht gegeven te zijn, in tegendeel. De RC waarde geeft in principe gewoon aan welke warmteweerstand er wordt geboden. Omdat het de bedoeling is dat een systeem met vloerverwarming op zo efficiënt mogelijke wijze de warmte kan afgeven uit de vloer aan de ruimte is het zeer belangrijk om gebruik te maken van materialen die over een beperkte RC waarde beschikken. Alleen op deze manier kan namelijk het volle potentieel van je vloerverwarming benut worden.

Vloerisolatie en vloerverwarming

Veel mensen schuwen het gebruik van isolatie in combinatie met vloerverwarming. Toch vormen beiden samen een prima combinatie. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming vindt de opwarming van de ruimte niet plaats boven de vloer (zoals bij bijvoorbeeld radiatoren het geval is), maar onder de vloer. Ondanks het feit dat warmte een stijgend verloop kent (warmte gaat altijd van beneden naar boven en niet andersom) kan het gebeuren dat er bij een slecht geïsoleerde vloer sprake is van warmteverlies. Isolatie aanbrengen tussen de vloerverwarming en de onderste vloer is dan ook wel degelijk interessant. In deze situatie mag er dan ook zonder probleem (en eigenlijk zelfs liefst) gebruik worden gemaakt van vloerisolatie die beschikt over een hoge RC waarde.

Een lage RC waarde is ideaal

Op basis van bovenstaande informatie is het zeer eenvoudig uit te maken dat het materiaal waaruit de topvloer bestaat bij voorkeur over een lage RC waarde dient te beschikken. De RC waarde die wordt aangeraden bij een topvloer is overigens sterk afhankelijk van het karakter van de vloerverwarming waar gebruik van wordt gemaakt. We zetten de twee verschillende situaties graag even voor jou op een rijtje en vermelden graag de meest geschikte RC waarde.

  • Hoofdverwarming: in het geval van hoofdverwarming wordt het aangeraden om een top- en ondervloer te gebruiken met een RC waarde die kleiner is dan 0,13 vierkante meter K/W.
  • Bijverwarming: wordt de vloerverwarming niet gebruikt als enige warmtebron in huis, maar wordt ze slechts toegepast als bijverwarming? In dat geval is een RC waarde kleiner dan 0,18 vierkante meter K/W aangeraden.

Let op, bovenstaande RC waarde is slechts een indicatie. Een RC waarde die iets hoger of lager ligt hoeft dus niet noodzakelijk een grote impact te hebben op de manier waarop vloerverwarming je huis verwarmt. Bij grote afwijkingen is dat wel het geval.

Vloer met hoge RC waarde vervangen of niet?

Wanneer je vloerverwarming gaat toepassen in een nieuw te bouwen woning is het uiteraard zeer eenvoudig mogelijk om aan de hand van bovenstaande informatie het meest geschikte materiaal voor je vloer uit te kiezen. Wanneer je echter een reeds bestaande woning hebt gekocht is dat helaas niet zo voor de hand liggend. In dat geval stellen mensen zich vaak de vraag of ze hun bestaande vloer zouden moeten vervangen door een andere vloer met een lagere RC waarde. Wanneer de vloer aan vervanging toe is kan dat zeker en vast interessant zijn, maar je moet je er wel van bewust zijn dat de plaatsing van een nieuwe vloer steevast gepaard gaat met een aanzienlijk kostenplaatje. Bij een nog vrij recente vloer zijn de kosten voor het uitbreken en plaatsen van een nieuwe vloer dan ook vaak hoger dan het verlies aan rendement van je vloerverwarming. Even afwachten tot je vloer daadwerkelijk aan vervanging toe is, is dan met andere woorden toch interessanter.

Verlies aan rendement compenseren?

Veel mensen kiezen voor vloerverwarming omdat het een zeer efficiënte en vrij duurzame manier van verwarmen is. Wanneer je echter over een vloer beschikt met een te hoge RC waarde gaat een belangrijk voordeel van je systeem met vloerverwarming verloren. Omdat het uitbreken van de bestaande vloer zoals we zopas hebben aangegeven in veel gevallen ook niet winstgevend is stellen veel mensen zich de vraag of ze het verlies aan rendement op een andere manier kunnen compenseren. Helaas is dat niet het geval. Wanneer je een idee wil krijgen van het daadwerkelijke rendement dat verloren gaat is het echter belangrijk om rekening te houden met de al dan niet aanwezige isolatie. We onderscheiden op dit vlak twee verschillende situaties, namelijk:

  • Vloer met hoge RC zonder onderliggende isolatie

In dit geval wordt het rendement van de vloerverwarming reeds beïnvloed door de hogere RC van de vloer. Daarnaast kan er warmteverlies optreden aan het oppervlak waardoor er eigenlijk twee keer aan rendement wordt ingeboet. Vooral het optredende warmteverlies zorgt er voor dat een niet onbelangrijk deel van de duurzaamheid van je vloerverwarming verloren zal gaan. In deze situatie dien je ook rekening te houden met een iets hogere energiefactuur.

  • Vloer met hoge RC waarde met onderliggende isolatie

In het tweede geval vindt een iets gunstigere situatie plaats. Hoewel nog steeds niet ideaal blijft het rendement relatief goed wanneer een vloer over een hogere RC waarde beschikt, maar de ondergrond wel is uitgerust met isolatie. Op deze manier wordt het warmteverlies namelijk in de kiem gesmoord. Ze mag dan wel langer onder de vloer blijven hangen en moeizamer door kunnen dringen tot in de ruimte die moet worden opgewarmd, het feit dat de warmte geen weg naar buiten kan vinden zorgt nog steeds voor een relatief gunstige werking en dito rendement.

Voor alle duidelijkheid, de isolatie wordt niet tussen de vloerverwarming en de topvloer, maar wel onder de vloerverwarmingsbuizen geplaatst. Het plaatsen van isolatie tussen de vloerverwarming en de topvloer is niet interessant, want op die manier wordt de warmte nog meer geïsoleerd en bijgevolg slechter afgegeven aan de ruimte.

Meer informatie

Wat kost vloerverwarming precies?

Aangezien het om maatwerk gaat kunnen de prijzen flink verschillen per installateur. Verstandig is daarom om te vergelijken. Vul hieronder je postcode in, vervolgens het formulier en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale specialisten.